"Als dit één vrouw hetzelfde lot als dat van Julie kan besparen is het meer dan geslaagd." - Peter Huyghe, oprichter Pioen

Voor de veiligheid van vrouwen

Julie wilde de wereld veranderen, ze wou iets betekenen. Pioen vzw is hier eigenlijk de voortzetting van. We zijn een vrijwillige organisatie, het is de impact die we teweegbrengen die ons drijft. Met onze gratis weerbaarheidstraining willen we vrouwen de kennis en de vaardigheden meegeven zodat ze weerbaarder worden tegen aanvallers .

Een vrouw moet zichzelf kunnen zijn, moet kunnen lopen zoals ze wil, moet kunnen zijn waar ze wilt zijn… Wij vinden dat elke vrouw recht heeft op weerbaarheidstraining en wij hopen ons Pioen-netwerk uit te breiden over heel Vlaanderen, zodat meer vrouwen zich zelfzeker kunnen voelen. Daarom dat wij ook sinds 2022 leerkrachten lichamelijke opvoeding uit het secundair onderwijs opleiden om de kennis al op school aan te brengen. 

Onze drie pijlers

Onze lessen en stages berusten op drie pijlers:

  • Alertheid
    Hoe kan ik gevaren herkennen en vermijden?
  • Assertiviteit
    Komt het tot een confrontatie, hoe wend ik de aanvaller af? Welke lichaamshouding en communicatie hanteer ik?
  • Verdediging
    Hoe kan ik een sterkere aanvaller afweren?

Traditionele zelfverdedigingslessen leggen de focus veelal op de laatste pijler, maar wij geloven dat de andere pijlers minstens even belangrijk zijn. Het beste gevecht is een vermeden gevecht.
Onze technieken gaan niet uit van specifieke vechtsporten, maar zijn algemeen en eenvoudig zodat elke vrouw ze kan hanteren, ongeacht haar leeftijd, conditie of kracht.
 

 

 


l